Wat is Netlaw

Netlaw is het oudste en grootste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Nederland. De aangesloten lidkantoren versterken en helpen elkaar om hun dienstverlening efficiënter, effectiever, beter en goedkoper te maken. Zonder verlies van eigenheid heeft elk kantoor het voordeel van de schaalgrootte van de samenwerking.

Professioneel
De omvang van een Netlawkantoor varieert tot circa 60 advocaten. Deze staan hun klanten op vrijwel elk rechtsgebied bij, tot op het hoogste niveau.  In elk kantoor zijn daarnaast advocaten werkzaam die als arbiter, mediator of bemiddelaar fungeren.

Lokaal
De kantoren opereren allemaal aan de bovenkant van de markt, voor ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren.  De Netlawkantoren zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in uw regio en goed op de hoogte van plaatselijke omstandigheden.

Betrouwbaar
In de relatie met onze klanten is een duurzame vertrouwensband het uitgangspunt. Deze begint met overleg over de inhoud van de zaak en eerlijk inzicht in het tarief van de dienstverlening.

In onderstaand artikel zet Netlawdirecteur Sander van Essen uiteen wat het doel is van de vereniging Netlaw en wat Netlaw beoogd voor de toekomst.

Legal Business World